Onderwijsadviseur Passend Onderwijs

Functie

Functie: Adviseur Passend Onderwijs, zwangerschapsverlof

WTF: 0,6-0,8

Diploma: hbo of wo-opleiding

Contract: Tijdelijk (17 mei –