Klokkenluidersregeling
Binnen SKO gaan we uit van een veilige omgeving. Zijn er toch vermoedens van misstanden? Dan kunnen medewerkers dit op een veilige en eenvoudige manier kenbaar maken. Het Klokkenluidersreglement beschrijft hoe collega’s het vermoeden van een misstand kunnen melden.

Klokkenluidersregeling