Veiligheid en privacy

Vertrouwenspersonen
Een veilige omgeving waarin elk kind en elke medewerker de ruimte voelt om geluk te ervaren heeft bij ons hoge prioriteit. Toch gebeurt er soms iets waardoor je gevoel van veiligheid verandert. In dat geval is de vertrouwenspersoon van de school er voor je. Wie dat is, vind je op de website en in de schoolgids van jouw school. Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Wie dat is lees je hier.

Privacy
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit staat in het privacyreglement en het privacybeleid van onze scholengroep. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven op al onze scholen. In ons privacybeleid lees je meer over hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris gegevensbescherming ingehuurd van Privacy op School. Deze functionaris adviseert en controleert ons en doet aanbevelingen voor ons privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Privacy op School, telefoon 0172-785075 of mail lars@privacyopschool.nl.

Privacyreglement

En bekijk ons privacybeleid.