Strategisch beleidsplan

Ons strategisch jaarplan is weergegeven in tekeningen.

Jaarplan

Schorsing en verwijdering

In sommige uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wangedrag van de leerling of de ouders, kan het College van Bestuur genoodzaakt zijn een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

In het protocol Time Out Schorsen en Verwijderen vind je hier meer informatie over.

Protocol Time Out Schorsen en Verwijderen

Leerplicht, verzuim en verlof

De leerplicht, verzuim en verlof wordt per school anders vormgegeven. Hoe dit voor de school van jouw kind(eren) is uitgewerkt, lees je in de schoolgids. Deze is te vinden op de schoolwebsite.

Klachten

Goed contact tussen school en de ouders en verzorgers is voor een leerling van groot belang. Open communicatie maakt de sfeer prettig en geeft kinderen de ruimte die nodig is om ‘Op en top onderwijs’ te ontvangen. Het kan zijn dat je het een keer niet eens bent met een beslissing op school. Neem dan de ruimte om ons daarover in te lichten. We horen je graag. Dat kan bij de leraar, een intern begeleider of de directeur van de school. Kom je er niet uit? Maak dan gebruik van de klachtenregeling van de SKO.

Klachtenregeling

Veiligheid en privacy

Vertrouwenspersonen
Een veilige omgeving waarin elk kind en elke medewerker de ruimte voelt om geluk te ervaren heeft bij ons hoge prioriteit. Toch gebeurt er soms iets waardoor je gevoel van veiligheid verandert. In dat geval is de vertrouwenspersoon van de school er voor je. Wie dat is, vind je op de website en in de schoolgids van jouw school. Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Wie dat is lees je hier.

Privacy
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit staat in het privacyreglement en het privacybeleid van onze scholengroep. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven op al onze scholen. In ons privacybeleid lees je meer over hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris gegevensbescherming ingehuurd van Privacy op School. Deze functionaris adviseert en controleert ons en doet aanbevelingen voor ons privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Privacy op School, telefoon 0172-785075 of mail lars@privacyopschool.nl.

Privacyreglement

En bekijk ons privacybeleid.

Klokkenluidersregeling
Binnen SKO gaan we uit van een veilige omgeving. Zijn er toch vermoedens van misstanden? Dan kunnen medewerkers dit op een veilige en eenvoudige manier kenbaar maken. Het Klokkenluidersreglement beschrijft hoe collega’s het vermoeden van een misstand kunnen melden.

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode
Binnen SKO werken we allemaal intensief samen met onze omgeving. Het is belangrijk dat ouders en andere belanghebbenden kunnen vertrouwen op SKO als organisatie en op de mensen die met elkaar het gezicht van de organisatie vormen. Een aantal zaken is daarom vastgelegd in een integriteitscode.

Integriteitscode

Klachten

Goed contact tussen school en de ouders en verzorgers is voor een leerling van groot belang. Open communicatie maakt de sfeer prettig en geeft kinderen de ruimte die nodig is om ‘Op en top onderwijs’ te ontvangen. Het kan zijn dat je het een keer niet eens bent met een beslissing op school. Neem dan de ruimte om ons daarover in te lichten. We horen je graag. Dat kan bij de leraar, een intern begeleider of de directeur van de school. Kom je er niet uit? Maak dan gebruik van de klachtenregeling van de SKO.

Klachtenregeling

Bestuursverslag en jaarrekening

Elk jaar maken we een bestuursverslag en jaarrekening. Hieronder vind je de verslagen van 2022 en de jaren ervoor.

2022

2021

2020

2019

2018

2017