Over SKO

Wij zijn SKO. Wij bouwen met ons hart, lef en vertrouwen aan het onderwijs van morgen. Waarom we dat doen? Omdat onze leerlingen en medewerkers de ruimte verdienen om geluk te ervaren. Met een team van 650 skollega’s bieden wij op en top onderwijs voor onze 6700 leerlingen. Op al onze 27 katholieke basisscholen dagen we elke dag leerlingen uit en laten we ze onderwijs ervaren. Elke school vanuit zijn eigen unieke achtergrond; van grote stads- tot kleinere dorpsscholen, van Daltononderwijs tot Jenaplan en van traditionele klassen tot unitonderwijs. Altijd met het oog op onze gezamenlijke missie: ruimte creëren voor geluk.

Je vindt SKO-scholen in Almere, Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, ’t Harde, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Waar de SKO-school ook staat, het is de verbindende plek in het leven van onze leerlingen. Wij ontwerpen samen met ouders, de buurt, kinderopvang, voortgezet onderwijs en gemeenten een veilige ruimte voor elke leerling. Ruimte waarin je kind alles krijgt aangereikt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. En omdat we dat samen doen, leren we van elkaar. We delen kennis en ervaring. Daar groeien we namelijk allemaal van. En daarmee ons onderwijs.

SKO kunnen we samenvatten in de volgende cijfers:

SKO, daar wil je bij horen

Wij zijn SKO. Wij bouwen aan het onderwijs van morgen als Ontwerpers van Onderwijs.

Onze visie is weergegeven in tekeningen in deze video. Deze video neemt je mee in ons verhaal over waarom onze basisscholengroep bestaat, waarvoor wij doen wat we doen, waar we goed in zijn en wat onze ambities zijn als organisatie.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt al onze 27 basisscholen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en projecten. Denk aan personeelszaken, huisvesting, financiën en communicatie.

De medewerkers van het bestuursbureau staan elk dag vanuit hun eigen expertise klaar om de scholen te ondersteunen. Ook worden vanuit het bestuursbureau gezamenlijke thema’s opgepakt en gecoördineerd

Maak kennis met de medewerkers van het bestuursbureau

Marie-José Stam
Marie-José StamBestuurssecretaris
Yvonne Vogels
Yvonne VogelsBestuurssecretaresse
Ingrid Bergervoet
Ingrid BergervoetAdministratief medewerker
Marie Claire Eising
Marie Claire EisingController
Marlies van der Tooren
Marlies van der ToorenAdviseur bedrijfsvoering
Wiesje Verhoeven
Wiesje VerhoevenAdviseur Onderwijs & Kwaliteit / Directeur stafbureau a.i.
Jolanda Verheul
Jolanda VerheulAdviseur Onderwijs & Kwaliteit
Lidwien Bruin
Lidwien BruinAdviseur Onderwijs & Kwaliteit
Chantal van der Pouw
Chantal van der PouwAdviseur HRM
Jacqueline Haar
Jacqueline HaarAdviseur HRM
Nasim Nagelhout
Nasim NagelhoutHR-assistent
Saskia Maatman
Saskia MaatmanProjectleider / Coördinator Samen Opleiden & Professionaliseren
Lia Rosa Gastaldo
Lia Rosa GastaldoTeamleider Flevopool / Balanscoach
Lotte Mulderij
Lotte MulderijAdviseur Passend Onderwijs a.i.

Medewerkers van het bestuursbureau zijn te bereiken via:
Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

College van Bestuur

Maaike Huisman en Marc Kammeraad vormen samen het College van Bestuur (CvB) van SKO. Zij ontwikkelen het SKO-beleid, samen met de scholen, de 3 lokale netwerken waarin de 27 directies van de SKO-scholen zijn verenigd: regio Almere, regio Lelystad-Dronten en regio Veluwe, het bestuursbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Het CvB is eindverantwoordelijk voor dit beleid en de kwaliteit van de SKO-scholen. Het zorgt onder andere dat iedereen binnen SKO het hoger doel voor ogen houdt: samen voor ieder kind ruimte creëren om geluk te kunnen ervaren.

Contact met het CvB is mogelijk via ons secretariaat:
Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

Bestuursreglement

Hoe zijn de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het SKO-bestuur verdeeld? Het staat vastgelegd in het Bestuursreglement.

Bestuursreglement

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SKO. De vijf toezichthouders uit de raad staan ons bestuur bij, maar stellen ze ook kritische vragen. Zo bieden ze het bestuur zowel ondersteuning als tegenkracht.

De Raad van Toezicht vervult drie belangrijke, wettelijk toegewezen taken:

 1. Toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken
 2. Klankbord en adviseur voor het bestuur
 3. De officiële werkgever van het bestuur

De Raad van toezicht bestaat nu uit de volgende leden:

 • Henk Wilbers, voorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie
 • Els van Elderen, lid, onderwijscommissie en remuneratiecommissie
 • Joost Bergen, lid
 • Josje Compaan, lid
 • Mireille Wolf, lid

Wat doen de verschillende commissies?

 • De remuneratiecommissie zorgt voor een correct beloningsbeleid en voor het werven en selecteren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf.
 • De auditcommissie adviseert over de financiën en bereidt de besluitvorming daarover voor.
 • De onderwijscommissie adviseert en beoordeelt het onderwijs en de kwaliteitssystemen.

RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Na een periode van toezicht houden kunnen zij één keer herbenoemd worden.

Samen bouwen

Samen bouwen aan het onderwijs van morgen. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bouwt mee aan zaken die alle SKO-scholen aangaan. Daarnaast kent elke school zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). In beide gevallen bestaat de raad uit zowel ouders als medewerkers.

De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van onze scholen. De GMR bestaat uit zes medewerkers en zes ouders. Alle GMR-leden zijn verbonden aan een SKO-school. Zo geven we ruimte aan iedereen die onderwijs voor elk kind wil mee-ontwerpen. Binnen de MR’s komen (beleids)zaken aan de orde, zoals financiën, schooltijden en een pestprotocol op schoolniveau. De GMR bespreekt overkoepelende beleidszaken die alle scholen aangaan zoals de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid, financieel beleid en langetermijnplannen.

Wanneer er vacatures openstaan voor de GMR, wordt dit aangekondigd via onze communicatiekanalen. Wij nodigen je dan graag uit om je aan te melden, waarna met een verkiezing het nieuwe GMR-lid wordt gekozen. Voor meer informatie over de MR van elke school en de verkiezingen daarvan kun je terecht bij de school zelf.

De leden van de GMR zijn: 

 • Almere: Yvette Haring (ouder-lid), Magda Wien (personeel-lid), Mariska Post (personeel-lid)
 • Lelystad / Dronten: Roelof Schaafsma (ouder-lid), Rolf Tuinman (personeel-lid), Bianca Breurken (personeel-lid)
 • Veluwe: Daan Smit (ouder-lid), Tessa Spauwen (ouder-lid), Nicole Bruitzman (ouder-lid)

Contact met de GMR

Kom in contact met de GMR via Marjon Govers, secretaris: m.govers@gmr.skofv.nl. Wil je liever telefonisch contact? Stuur dan een e-mail met je telefoonnummer en dan nemen we contact met je op.