Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is onze hoogste prioriteit. Iedere dag ontwerpen we daarom het onderwijs van morgen. Daarbij is het belangrijk dat we weten wat goed is en wat beter kan. Dat ontdekken we graag samen. Met de leerling, de ouders, verzorgers en andere belangrijke spelers in de pedagogische omgeving  van het kind. Zo bouwen we samen aan  goed onderwijs voor elke SKO-leerling.

We hanteren bij SKO onze eigen, ambitieuze doelen ten aanzien van onze basiskwaliteit.

Bij het voldoen aan de basiskwaliteit staat altijd het onderwijs van de leerling voorop. Onze leerkrachten spelen hierin de hoofdrol en hebben een voorbeeldfunctie. In een continu proces ontwikkelen we onszelf. Als school, als leerling én leerkracht. We maken verwachtingen duidelijk en waar.

Alle scholen voldoen minimaal aan de SKO-basiskwaliteit

Volgens ouders, leerkrachten, directeuren en stafleden is de SKO-basiskwaliteit belangrijk voor al onze SKO-scholen, omdat:

Álle kinderen hebben recht op goed onderwijs;
Gelijke kansen voor iedereen;
Onderwijs is de sleutel voor de toekomst;
Welke SKO-school je ook kiest, de basis is altijd op orde;
Delen van kennis en kunde;
Gezamenlijk verantwoordelijk willen zijn, wederkerigheid;
Als je voldoet aan de basis is er volop ruimte voor ambitie.

Aansluiten bij je kind

Onderwijs is pas goed wanneer het aansluit bij een kind. Mocht dit niet zo zijn, dan zoeken wij samen met ouders of verzorgers naar een beter onderwijsaanbod voor het kind. Dit passend onderwijsaanbod geven we zoveel mogelijk op de eigen school. Is er meer nodig? Dan zoeken we verder naar de optimale ruimte voor het kind om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Wij werken snel en efficiënt samen met de andere scholen dankzij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Iedere SKO-school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin de mogelijkheden, grenzen en ambities op het gebied van passend onderwijs te lezen zijn. Deze informatie vind je op de website van de betreffende school.

Vakanties en vrije dagen

De scholen in Flevoland volgen het vakantierooster Noord en de scholen op De Veluwe volgen het vakantierooster Midden.

http://Overzicht schoolvakanties 2023-2024 | Schoolvakanties | www.rijksoverheid.nl

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. De school mag hiervan afwijken. In de schoolgids lees je wanneer de vakanties van je school precies zijn.