Samen bouwen

Samen bouwen aan het onderwijs van morgen. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bouwt mee aan zaken die alle SKO-scholen aangaan. Daarnaast kent elke school zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). In beide gevallen bestaat de raad uit zowel ouders als medewerkers.

De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van onze scholen. De GMR bestaat uit zes medewerkers en zes ouders. Alle GMR-leden zijn verbonden aan een SKO-school. Zo geven we ruimte aan iedereen die onderwijs voor elk kind wil mee-ontwerpen. Binnen de MR’s komen (beleids)zaken aan de orde, zoals financiën, schooltijden en een pestprotocol op schoolniveau. De GMR bespreekt overkoepelende beleidszaken die alle scholen aangaan zoals de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid, financieel beleid en langetermijnplannen.

Wanneer er vacatures openstaan voor de GMR, wordt dit aangekondigd via onze communicatiekanalen. Wij nodigen je dan graag uit om je aan te melden, waarna met een verkiezing het nieuwe GMR-lid wordt gekozen. Voor meer informatie over de MR van elke school en de verkiezingen daarvan kun je terecht bij de school zelf.

De leden van de GMR zijn: 

  • Almere: Yvette Haring (ouder-lid), Enrico Carg (ouder-lid), Mariska Post (personeel-lid), Britta van der Hansz (personeel-lid)
  • Lelystad / Dronten: Gert Schot (ouder-lid), Bianca Breurken (voorzitter, personeel-lid), vacature (ouder-lid), vacature (personeel-lid)
  • Veluwe: Nienke Wolfgram (personeel-lid), vacature (personeel-lid), vacature (ouder-lid), vacature (ouder-lid)

Contact met de GMR

Kom in contact met de GMR via Marjon Govers, secretaris: m.govers@gmr.skofv.nl. Wil je liever telefonisch contact? Stuur dan een e-mail met je telefoonnummer en dan nemen we contact met je op.