Leerplicht, verzuim en verlof

De leerplicht, verzuim en verlof wordt per school anders vormgegeven. Hoe dit voor de school van jouw kind(eren) is uitgewerkt, lees je in de schoolgids. Deze is te vinden op de schoolwebsite.

Klachten

Goed contact tussen school en de ouders en verzorgers is voor een leerling van groot belang. Open communicatie maakt de sfeer prettig en geeft kinderen de ruimte die nodig is om ‘Op en top onderwijs’ te ontvangen. Het kan zijn dat je het een keer niet eens bent met een beslissing op school. Neem dan de ruimte om ons daarover in te lichten. We horen je graag. Dat kan bij de leraar, een intern begeleider of de directeur van de school. Kom je er niet uit? Maak dan gebruik van de klachtenregeling van de SKO.

Klachtenregeling