Schorsing en verwijdering

In sommige uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wangedrag van de leerling of de ouders, kan het College van Bestuur genoodzaakt zijn een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

In het protocol Time Out Schorsen en Verwijderen vind je hier meer informatie over.

Protocol Time Out Schorsen en Verwijderen