Job Type
Parttime
Job Location
’t Harde, Almere, Biddinghuizen, Dronten, Elburg, Harderwijk, Lelystad, Nunspeet, Putten, Swifterbant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Word jij het nieuwste lid van onze GMR?

De GMR of Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft inspraak op allerlei onderwerpen en geeft het bestuur van SKO advies over het te voeren beleid.

Wie zijn wij?

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Katholiek Onderwijs. Met 27 scholen, 6700 leerlingen en 650 personeelsleden is SKO een van de grootste besturen voor primair onderwijs in de regio.

Op elke school is er een MR (medezeggenschapsraad) die medezeggenschap uitoefent over schoolse zaken. In de GMR wordt gesproken over zaken die zich op het bovenschoolse niveau bevinden. Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Wat doen wij?

De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. Wij behandelen verschillende thema’s die worden verdeeld.

– Onderwijs en kwaliteit

– Lange termijnplanning

– Financiën

– Personeel

Voorbeelden hiervan zijn hoe het geld wordt verdeeld, NPO gelden, bestuursformatie, het lerarentekort, secundaire arbeidsvoorwaarden, hoe de kwaliteit van onderwijs geborgd wordt en blijft. Kortom, een uitgebreid pakket waarbij de GMR van invloed is en waarbij jij een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormingsproces.

Bevoegdheden

De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang.

Samenstelling

De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding, die komen uit de volgende regio’s: – Almere – Lelystad/Dronten – Veluwe

De drie geledingen bestaan uit 4 personen, twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden.

Oudergeleding, voor wie? Alle ouders/verzorgers die een kind op een van SKO-scholen heeft komen in aanmerking voor een zetel in de oudergeleding van de GMR.

Personeelsgeleding, voor wie? Personeelsleden van SKO kunnen zich aanmelden voor de personeelsgeleding.

Wat kost het aan tijd?

Uiteraard kost het tijd om deel te nemen in de GMR. Niet alleen wordt er ongeveer vijf keer per jaar vergaderd, maar ook zijn er zaken als een cursus of een achterbanbijeenkomst, waarbij je aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Vergoeding.

De leden van de GMR krijgen een tegemoetkoming voor hun inzet.

De ouders/verzorgers hebben recht op een vergoeding van €50 per bijgewoonde vergadering. De personeelsgeleding krijgt een bovenschoolse aanstelling van 0,05 FTE.

Bovendien worden de reiskosten vergoed op basis van de geldende dienstreizenregeling binnen SKO.

We hebben de volgende vacatures:

– Veluwe: 1 ouder, 2 personeelsleden

– Almere: 1 personeelslid

– Lelystad/Dronten: 2 ouders

Wil je je aanmelden of eerst meer informatie ontvangen of een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar m.govers@gmr.skofv.nl We nemen z.s.m. contact met je op.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

GMR

FTE

0,05

Startdatum

z.s.m.

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.