Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs is onze hoogste prioriteit. Iedere dag zijn wij daarom bezig met het ontwerpen van het onderwijs van morgen. We streven naar het bieden van onderwijs dat is afgestemd op de behoeftes van onze leerlingen. Dit bieden we aan in een veilig pedagogisch klimaat waarin we onze leerlingen stimuleren en uitdagen. Daarom investeren we doelgericht in ons onderwijs, ons personeel en de faciliteiten.

Alle SKO-scholen werken vanuit hun eigen onderwijsvisies en zijn elke dag bezig om hun onderwijs verder te ontwikkelen en te verbeteren. Middels ons kwaliteitszorgsysteem houden onze directies en het bestuur zicht op de doorlopende verbeteringen van het onderwijs op al onze scholen.

Passend Onderwijs – ondersteuning voor leerlingen

Passend onderwijs betekent goed onderwijs. Wanneer het reguliere aanbod niet toereikend is zoeken wij naar een onderwijsaanbod dat beter aansluit, eventueel met extra ondersteuning en begeleiding. Dit gaat altijd in afstemming met de ouders of verzorgers van de leerling. Het passende onderwijsaanbod geven we zoveel mogelijk op de eigen school van de leerling. Als een school niet in staat is om in specifieke onderwijsbehoeftes te voorzien, wordt gezocht naar andere manieren om het onderwijs beter bij een leerling aan te laten sluiten. Die oplossing zoeken wij zowel binnen als buiten de SKO. Dankzij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kan er snel en efficiƫnt tussen scholen worden samengewerkt om tot een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling te komen.

Door iedere SKO-school is er een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school op het gebied van passend onderwijs zijn beschreven. Deze informatie is te vinden in de schoolgids van de betreffende school.