Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van de SKO. De vijf toezichthouders uit de raad staan ons bestuur bij, maar stellen ze ook kritische vragen. Zo bieden ze het bestuur zowel ondersteuning als tegenkracht.

De raad van toezicht vervult drie belangrijke, wettelijk toegewezen taken:

 1. Zij zijn toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken
 2. Zij zijn klankbord en adviseur voor het bestuur
 3. Zij zijn de officiële werkgever van het bestuur

Onze huidige raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Henk Wilbers, voorzitter Raad van Toezicht, remuneratie commissie
 • Monique Visser, lid, auditcommissie
 • Ton Voortman, lid, auditcommissie
 • Els van Elderen, lid, onderwijscommissie en remuneratiecommissie
 • Ed Bosschaart, lid, onderwijscommissie

RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Na een periode van toezicht houden kunnen zij één keer herbenoemd worden.

College van bestuur

Maaike Huisman MSc en Marc Kammeraad a.i. vormen samen het college van bestuur. Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit van de SKO-scholen. Bij de beleidsvorming en -uitvoering zorgen zij ervoor dat wij ons hoger doel voor ogen houden: samen voor ieder kind ruimte creëren om geluk te kunnen ervaren.

Het bestuur ontwikkelt samen met de scholen, de lokale netwerken, de netwerk staf de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht het SKO-beleid.

Contact met het college van bestuur is mogelijk via ons secretariaat:

Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert het bestuur en denkt met het bestuur mee over zaken die alle SKO-scholen aangaan. De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden (MR’s) van onze scholen en bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders. Alle GMR-leden zijn verbonden aan een SKO-school. Zo betrekken we iedereen die de SKO tot een nog fijnere plek wil maken bij onze beleidsvorming.

 • Raoul Wouters, ouder-lid, werkgroep: Onderwijs
 • Franca Rieteco, personeel-lid, werkgroep: Onderwijs
 • Petra Kemper-Dusseljee, personeel-lid, werkgroep: Onderwijs
 • Bianca Scherpenisse, personeel-lid, werkgroep: Personeel
 • Marianne Turksema, personeel-lid, werkgroep: Personeel
 • Krishna Oosterink personeel-lid, werkgroep: Personeel
 • Petra ter Voert, ouder-lid, werkgroep: Lange termijn & voorzitter
 • Daan Smit, ouder-lid, werkgroep: Lange termijn & vice voorzitter
 • Roelof Schaafsma, ouder-lid, werkgroep: Financiën en organisatie & voorzitter
 • Jeroen Langestraat, ouder-lid, werkgroep: Financiën en organisatie
 • Loes Brouwer, personeel-lid, werkgroep: Financiën en organisatie
 • Vacature, ouder-lid, regio Almere

De GMR is te bereiken via Marjon Govers, secretaris: m.govers@gmr.skofv.nl.

Lokale netwerken

De 27 directies van de SKO-scholen zijn verenigd in drie lokale netwerken: regio Almere, regio Lelystad-Dronten en regio Veluwe. De lokale netwerken adviseren het college van bestuur. Zij komen daarvoor maandelijks bij elkaar. Ook komen zij drie keer per jaar met alle netwerken samen voor een ontmoetings- en inspiratiedag.

Medewerkers bestuurskantoor (lokaal netwerk staf)

Op het bestuurskantoor van de SKO werken SKOllega’s die het bestuur, de netwerken en de schooldirecties ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en projecten.

 • Joyce Dunnebier, Bestuurssecretaris a.i.
 • Vacature, Bestuursassistant
 • Ingrid Bergervoet, Administratief medewerker
 • Marie Claire Eising, Controller
 • Wiesje Verhoeven, Adviseur Onderwijs & Kwaliteit
 • Annouschka Timmer, Adviseur passend onderwijs
 • Vacature: Adviseur Onderwijs & Kwaliteit
 • Esther Koning, Adviseur HRM a.i.
 • Monique van Amerongen, Adviseur HRM a.i.
 • Nasim Nagelhout, HR assistent
 • Saskia Maatman, Projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren
 • Lia Rosa Gastaldo, Teamleider Flevopool

Zij zijn te bereiken per telefoon en per email:

Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl