De SKO kunnen we samenvatten in de volgende cijfers:

  • Onze stichting bestaat uit 27 scholen
  • Samen ontvangen wij dagelijks rond de 6500 leerlingen
  • Met bijna 680 SKOllega’s werken we aan op en top onderwijs voor al die leerlingen
  • Dat willen we ook in de toekomst blijven doen, daarom maken ieder jaar rond de 300 SKOllega’s gebruik van ons interne opleidingsaanbod ‘Akke & Demi’
  • Eén keer per jaar houden we een groots SKO-feest met al het personeel
  • Het ziekteverzuim is met 3% lager dan het landelijk gemiddelde van 5,7%
  • 52% van de SKOllega’s heeft zich in 2020 zelfs helemaal niet ziek gemeld. *cijfers van 31-12-2020
  • Wij willen het beste onderwijs bieden voor ieder kind, daarom zijn wij onderdeel van 3 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Passend Onderwijs Almere, Passend Onderwijs Lelystad-Dronten en Passend Onderwijs Zeeluwe
  • Onze jaarlijkse omzet bedraagt circa 41 miljoen euro