SKOllega gezocht: leerkracht

Maar liefst 28 mooie basisscholen vormen samen SKO Ontwerpers van Onderwijs. Onze scholen zijn van verschillende grootte, staan op verschillende locaties in Flevoland en op de Veluwe en kennen verschillende onderwijsvisies. Door de omvang van de scholengroep zijn wij altijd op zoek naar nieuwe SKOllega’s die ervan houden om kinderen bij hun ontwikkeling vooruit te helpen. Met de rijkheid aan onderwijsvisies onder ons dak vinden we zeker een plek waar jij kan bloeien.

Ontwerpers van Onderwijs

De ontwikkeling van de leerlingen, het onderwijs en jouzelf hebben onze hoogste prioriteit. We blijven dan ook altijd in beweging en zijn niet bang om een andere aanpak een kans te geven. Onze groei begint bij het aanmoedigen en faciliteren van jouw ontwikkeling en ambitie. Zo ontwerpen wij samen met jou het onderwijs van morgen.

In ons onderwijs durf je te werken en te denken aan morgen.

About the Author: 't Zonnewiel

‘t Zonnewiel staat voor innoverend onderwijs, een veilige omgeving en leren met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Behalve in groep 3 en 4, kent ‘t Zonnewiel heterogene groepen. Door de verschillen in leeftijd, ontwikkeling en gedrag worden kinderen uitgedaagd om met verschillen om te gaan; te helpen en geholpen te worden en samen uitdagingen op te lossen. De inmiddels landelijk uitgerolde kanjertraining is op ‘t Zonnewiel ontwikkeld en kent nog altijd een prominent plek in het onderwijs.

Functie:  Leerkracht

School: ‘t Zonnewiel

Locatie: Almere

Bouw: midden / bovenbouw

Werktijdfactor: 0,4-1,0

Startdatum: 1 augustus 2021

Opmerkingen:

Kennismaken

In gesprek met jou over je visie op het onderwijs en je ambities willen we samen jouw plek binnen SKO vinden. Graag komen we dan ook met je in contact om elkaar te leren kennen en je meer te vertellen over hoe wij onderwijs vormgeven.

Reageer direct!