Over Toermalijn

Verschillen zijn een verrijking waar we van kunnen leren. Vanuit die visie ontwerpt de Toermalijn zijn onderwijs. De jenaplanschool stelt kindgericht leren centraal. In tweejarige stamgroepen zijn samen vieren, spelen, werken en het gesprek de vaste uitgangspunten van het onderwijs. Belangrijke pijlers voor de Toermalijn zijn blije leerlingen, een focus op talenten, een positieve omgeving, waardering en het hebben van eigen verantwoordelijkheden.
Ga naar de bovenkant