SKOllega gezocht: Pionier (en directeur)

Nobelhorst wordt het ‘dorp in de stad’ in Almere genoemd en heeft inmiddels ruim 2.145 inwoners. Deze wijk zal doorgroeien naar een wijk met ruim 4.200 huizen. Er zijn vier basisscholen gepland. In deze wijk zal SKO haar deuren openen per 1 augustus 2022.

Een SKO directeur is een onderwijskundig, coachend leider die samen met zijn team(s) onze school stevig op de kaart weet te zetten in Almere Nobelhorst. Geloof jij ook dat goed onderwijs altijd beter kan en wil je met ons meebouwen aan de toekomst?

Dan ligt hier een mooie uitdaging voor jou!

Ons plan

Wij zoeken een ervaren directeur met visie, een verbinder met een sterke projectmatige aanpak die samen met twee leraar-pioniers een SKO school in Nobelhorst gaat ontwerpen, vormgeven en inrichten.

Je start in de ontwerpfase met een wtf van 0,4 en geeft per 1 april voor wtf 0,8- 1,0 invulling aan de nieuwe school. Er ligt een uitdaging in het neerzetten van de onderwijsvisie en het positioneren van de nieuwe school in de wijk, waar een aantal scholen (van ASG en Prisma) al is gestart. Daarnaast zal de nadruk liggen op het werven van leerlingen en leerkrachten.

Per 1 augustus zal de school opengaan in een tijdelijke huisvesting. De ambitie van SKO is om te groeien naar een school met 14 groepen (ca. 350 lln) in een prachtige nieuwbouwlocatie. Samen met Kindcentrum Almere zal gewerkt worden naar een compleet integraal kindcentrum.

Voor meer informatie over de SKO visie ‘ontwerpers van onderwijs’ zie:  www.ontwerpersvanonderwijs.nl . Voor meer visie, identiteit en inhoud van het plan Nobelhorst zie: Plan start nieuwe school Nobelhorst

Een SKO directeur is een onderwijskundig, coachend leider die samen met zijn team(s) onze scholen stevig op de kaart weet te zetten.

Wij bieden

 • Een veelomvattende uitdaging met ruimte voor eigen ontwerp en aanpak binnen de visie van SKO
 • Begeleiding van professionele stafmedewerkers op diverse onderwerpen
 • Een team van collega’s in Almere en in breder verband SKO
 • Een salaris volgens de CAO PO in schaal D12
 • Een telefoon en laptop
 • Een ruime reiskostenregeling
 • Een fietsplan en een fitnessregeling onder voorwaarden
 • SKO is lid van Cultuur Werkt! Hiermee zijn kortingen beschikbaar voor culturele activiteiten

Wij vragen

 • Een directeur met een sterke onderwijsvisie die dat weet te vertalen naar de praktijk
 • Bewezen onderwijskundig leiderschap in een sterk ontwikkelingsgerichte omgeving
 • Een inspirerende, verbinder die met gemak de communicatie met de gemeente en de nieuwe bewoners aangaat
 • Ervaring met projectinrichting zowel op gebied van ontwerp, plannen en implementeren van huisvesting, marketing, mensen en middelen
 • Een collega die met humor de samenwerking met ons opzoekt

About the Author: SKO

Op 27 mooie basisscholen in Flevoland en op de Veluwe werken ruim 650 SKO-collega’s. Samen zijn wij bezig met het ontwerpen van het onderwijs van morgen. Met lef stellen wij ervarend en uitdagend leren centraal. Onze katholieke waarden worden daarbij eigentijds vormgegeven. Alle SKO-scholen zijn uniek en hebben eigen onderwijsvisies, maar onze gezamenlijke missie is om voor onze 6.800 leerlingen ruimte te creëren om geluk te ervaren. In de klas en daarbuiten. Een SKO-school staat dan ook midden in zijn buurt als veilige en verbindende factor en we zoeken veelvuldig de samenwerking met ouders op. Waar mogelijk werken wij samen met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs, gemeenten en andere partijen. Samen vormen wij een lerende groep waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Zo zijn we allemaal altijd in ontwikkeling.

Heb jij voldoende ambitie en lef om deze uitdaging aan te gaan?

De procedure verloopt als volgt:

 • Stuur uiterlijk dinsdag 16 november jouw reactie naar Maaike Huisman via secretariaat@skofv.nl . Het College van Bestuur stelt creatieve reacties zeer op prijs.
 • In de week van 22-26 november zijn de eerste gesprekken gepland met de benoemingsadviescommissie (BAC). Je krijgt de opdracht om een pitch van 15 minuten te houden, waarin je een analyse van de wijk geeft (ca. 5 minuten) en een daarop gebaseerd onderwijskundig concept voor de nieuwe school (ca. 10 minuten).
 • In de week van 29 november – 3 december onderga je een Key Scan assessment bij Keyminds. Dit is een selectie instrument dat de eerste indrukken van de BAC verifieert. Het assessment bepaalt of je doorgaat naar een tweede gesprek.
 • Bij een positief assessment nodigt de benoemingsadviescommissie je in de week van 6-10 december uit voor een tweede gesprek. Hiervoor krijg je een nog nader te bepalen opdracht.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland in de week van 13-17 december.

Het betreft een interne sollicitatieprocedure. Indien er in deze ronde geen geschikte kandidaat naar voren komt, gaat de procedure extern.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Nobelhorst en onze plannen. Download dan hier ons ‘Plan start nieuwe school in Nobelhorst’

Download